ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Πεδίο εφαρμογής
  1.1. Οι παρόντες Όροι χρήσης θα εφαρμόζονται στο www.dirtyhippie.gr (εφεξής η
  «ιστοσελίδα») που φιλοξενεί το e-shop του εμπορικού σήματος «DIRTY HIPPIE». Το
  «DIRTY HIPPIE» καθώς και η ιστοσελίδα ανήκουν και λειτουργούν νομίμως από την
  ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΣΚΗΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και με
  τον διακριτικό τίτλο «DIRTY HIPPIE», με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός
  Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 19 – Τ.Κ. 54639, με αριθμό επικοινωνίας (+30) 6944 799
  356, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dirtyhippie.gr, με Α.Φ.Μ.
  135742000 της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης (εφεξής η «επιχείρηση» ή το «e-shop» ή
  «εμείς»).
  1.2. Οι Όροι χρήσης εφαρμόζονται σε όλους τους επισκέπτες και τους χρήστες της
  ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των χρηστών που είναι πελάτες,
  έμποροι και/ή συντελεστές περιεχομένου. Έχοντας πρόσβαση στην ιστοσελίδα στο
  https://www.dirtyhippie.gr συμφωνείτε να δεσμευθείτε από: α) τους Όρους χρήσης της
  ιστοσελίδας, όπως περιγράφονται εδώ, και β) όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους και
  κανονισμούς. Επιπρόσθετα, συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για συμμόρφωση με
  οποιουσδήποτε εφαρμοζόμενους τοπικούς νόμους. Στην περίπτωση που δεν
  συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην
  ιστοσελίδα αυτή ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.
 1. Ενημερώσεις
  2.1. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πιο πρόσφατη εκδοχή των Όρων χρήσης οποιαδήποτε
  στιγμή σε αυτήν την ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα για ενημέρωση, αλλαγή ή
  αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος από αυτούς τους Όρους χρήσης αναρτώντας
  ενημερώσεις και/ή αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να
  ελέγχετε αυτήν την ιστοσελίδα τακτικά για τυχόν αλλαγές. Η χρήση από εσάς της
  ιστοσελίδας ή η πρόσβαση σε αυτήν που πραγματοποιείται μετά την ανάρτηση
  οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.
  2.2. Οι Όροι χρήσης αυτοί και οποιεσδήποτε πολιτικές ή οποιοιδήποτε κανόνες λειτουργίας
  αναρτώμενοι από εμάς σε αυτήν την ιστοσελίδα ή με σεβασμό στα προϊόντα μας
  αποτελούν ολόκληρη την συμφωνία και αλληλοκατανόηση μεταξύ μας
  αντικαθιστώντας οποιαδήποτε προγενέστερη ή σύγχρονη συμφωνία, επικοινωνία ή
  πρόταση ανεξάρτητα από το αν ήταν προφορική ή γραπτή μεταξύ μας
  (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτούς, και οποιωνδήποτε
  προηγούμενων εκδοχών των Όρων χρήσης).
 2. Χρήση της ιστοσελίδας/Προϊόντα
  3.1. Τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από το
  εφαρμοζόμενο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμπορική ονομασία «DIRTY HIPPIE»
  αποτελεί προστατευόμενο εμπορικό σήμα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα
  προϊόντα μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας για
  οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για σκοπό για τον οποίον δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί
  συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς, των νόμων διανοητικής
  ιδιοκτησίας. Αποδέχεστε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, μιμείστε, πωλείτε,
  μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας χωρίς την έγγραφη
  άδεια από εμάς.
  3.2. Περιστασιακά, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας που
  περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδεχομένως
  σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμολογήσεις, προωθήσεις, προσφορές,
  χρεώσεις αποστολής προϊόντων, ώρες διέλευσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το
  δικαίωμα να διορθώσουμε οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη καθώς και να
  αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες
  οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν οποιαδήποτε πληροφορία
  στην ιστοσελίδα είναι ανακριβής (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που έχετε
  προηγουμένως υποβάλει την παραγγελία σας).
 3. Παραγγελίες
  4.1. Κάθε φορά που θα υποβάλλετε μία παραγγελία στην ιστοσελίδα μας, θα παρακαλείστε
  να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί του Όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
  Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους χρήσης εμφανίζεστε ότι βρίσκεστε στην νόμιμη
  ηλικία, ώστε να προχωρήσετε σε μία παραγγελία για συναλλαγή στο κατάστημά μας.
  4.2. Επίσης, υποβάλλοντας την παραγγελία σας δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε
  λάβει σαφώς και κατανοητά τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά των παραγγελθέντων προϊόντων, όπως αυτά
  περιγράφονται στο κατάστημα. Χρειάζεται να ελέγξετε όλα τα χαρακτηριστικά του
  προϊόντος πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, ώστε να μην έχετε αμφιβολίες
  για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελθέντων προϊόντων.
  • Το συνολικό τίμημα των προϊόντων της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου του
  Φ.Π.Α. και όλων των επιπρόσθετων χρεώσεων για την μεταφορά καθώς και
  οποιοδήποτε άλλο έξοδο όπως οι χρεώσεις εξαγωγής. Όπου άλλες χρεώσεις, όπως
  οι δασμοί, τα τέλη εκτελωνισμού ή άλλα έξοδα, δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ
  των προτέρων με ακρίβεια, χρεώνονται αμέσως σε εσάς από τις τοπικές αρχές στον
  τόπο παράδοσης της παραγγελίας.
  • Τα μέσα της πληρωμής, τον χρόνο της πληρωμής, την παράδοση, την εκτέλεση αλλά
  και την προθεσμία εντός της οποίας αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε τα αγαθά.
  • Η υποβολή της παραγγελίας αποτελεί μία πρόταση για την αγορά των
  παραγγελθέντων αγαθών και μία διακήρυξη της αποδοχής όλων των χρεώσεων που
  περιγράφονται στην παραγγελία.
  4.3. Συμφωνείτε να παράσχετε τρέχουσες, ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες
  αγοράς και πληροφορίες λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο
  κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμελλητί τις πληροφορίες του
  λογαριασμού σας καθώς και άλλες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της
  διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και των αριθμών της πιστωτικής κάρτας
  και των ημερομηνιών λήξης, έτσι ώστε να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τις συναλλαγές
  σας και να επικοινωνούμε μαζί σας, όπως απαιτείται. Η υποβολή των προσωπικών
  πληροφοριών σας μέσω του καταστήματος ρυθμίζεται από την Πολιτική απορρήτου
  μας.
  4.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που υποβάλλετε σε
  μας. Εναπόκειται στην διακριτική μας ευχέρεια να ελαττώσουμε ή να ακυρώσουμε
  τεμάχια αγορασμένα ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι
  περιορισμοί ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν παραγγελίες πραγματοποιηθείσες από
  τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, από την ίδια πιστωτική κάρτα και/ή παραγγελίες που
  χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή διεύθυνση μεταφοράς. Στην
  περίπτωση που κάνουμε μία αλλαγή ή ακυρώσουμε μία παραγγελία, ενδέχεται να
  προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου και/ή στην διεύθυνση χρέωσης/στον αριθμό που παρασχέθηκε στον
  χρόνο που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελαττώσουμε
  ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που κατά την αποκλειστική μας κρίση εμφανίζονται
  να έχουν πραγματοποιηθεί από εμπορικούς αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.
 4. Περιπτώσεις αποποίησης ευθύνης
  5.1. Συμφωνείτε ρητά ότι για την από μέρους σας χρήση – ή την αδυναμία χρήσης – της
  υπηρεσίας φέρετε εσείς τον κίνδυνο. Όλα τα προϊόντα που παραδίδονται σε εσάς
  παρέχονται «όπως είναι» για χρήση δική σας και «όπως είναι διαθέσιμα» για χρήση
  δική σας χωρίς οποιαδήποτε εκπροσώπηση, οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή αιρέσεις
  οποιουδήποτε είδους είτε να έχουν εκφρασθεί είτε να έχουν συνεπαχθεί,
  συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων ή αιρέσεων
  συναλλακτικότητας, ποιότητας σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, καταλληλότητας για
  έναν συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας, τίτλου και μη παραποίησης της διανοητικής
  ιδιοκτησίας ή άλλων καταστρατηγήσεων δικαιωμάτων.
  5.2. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσουμε με την μεγαλύτερη
  δυνατή ακρίβεια τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εκθέτουμε στο
  κατάστημά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η απεικόνιση οποιουδήποτε
  χρώματος στην οθόνη του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή του κινητού σας τηλεφώνου
  θα είναι ακριβής.
  5.3. Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε το
  δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τις υπηρεσίες
  μας (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτών) χωρίς κάποια ειδοποίηση. Δεν θα
  ευθυνόμαστε απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε
  τροποποίηση, αλλαγή τιμής ή διακοπή της υπηρεσίας.
 5. Περιορισμοί
  6.1. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται το «DIRTY HIPPIE» για οποιονδήποτε
  τραυματισμό, απώλεια, απαίτηση, ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες,
  τιμωρητικές, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους,
  συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των απολεσθέντων κερδών, των
  απολεσθέντων εσόδων, των απολεσθέντων αποταμιεύσεων, της απώλειας δεδομένων,
  των εξόδων αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών είτε απορρέουν από
  την σύμβαση, από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης και από αμέλεια), από
  αντικειμενική ευθύνη ή άλλως που προκύπτει από την χρήση εκ μέρους σας
  οποιουδήποτε προϊόντος που προμηθευτήκατε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή για
  οποιαδήποτε άλλη απαίτηση σχετιζόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με την από μέρους
  σας χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων
  ενδεικτικά οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή
  οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα από
  την χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που
  αναρτήθηκε, μεταφέρθηκε ή άλλως έγινε διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν
  υπήρξε συμβουλή για αυτές τις πιθανότητες. Λόγω του ότι κάποια κράτη ή
  δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για
  επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε τέτοια κράτη ή δικαιοδοσίες η ευθύνη μας θα
  περιορίζεται στην μέγιστη έκταση που επιτρέπεται και προβλέπεται από τον εκάστοτε
  νόμο.
 6. Γενικά
  7.1. Στην περίπτωση που κάποια πρόβλεψη από τους Όρους χρήσης κριθεί ως παράνομη,
  άκυρη ή ανεφάρμοστη, μία τέτοια πρόβλεψη, παρ’ όλ’ αυτά, θα είναι εφαρμοστέα στην
  μέγιστη έκταση που θα επιτρέπει ο εφαρμοστέος νόμος, ενώ το ανεφάρμοστο τμήμα
  θα θεωρείται ότι αποκόπτεται από αυτούς τους Όρους χρήσης. Μία τέτοια κρίση δεν θα
  επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών προβλέψεων.
  7.2. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή
  οποιαδήποτε πρόβλεψη από αυτούς τους Όρους χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση
  από αυτό το δικαίωμα ή την πρόβλεψη.
  7.3. Οποιαδήποτε απαίτηση σχετιζόμενη με το «DIRTY HIPPIE» θα επιλύεται με βάση το
  ελληνικό δίκαιο, ενώ δικαιοδοσία θα έχουν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.